12/6/2023 11:57:25 AM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo - Công tác HSSV

2/7/2018   2296
Tổng số cán bộ, công nhân viên : 05 * NGƯT,TS. Lê Quang Hùng: Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng * KS. Nguyễn Đức Hường: Phó trưởng phòng

Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo - Công tác HSSV

2/7/2018  1206
Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp, công tác HSSV, công tác Thanh tra – Khảo thí- Đảm bảo chất lượng.

Thư ngỏ về Tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng (18/11/2023)

17/10/2023  56
Thư ngỏ về Tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng (18/11/2023)

Thông báo về việc cho HSSV và CBCNV nghỉ học do mưa lớn ngày 16/10/2023

16/10/2023  40
Thông báo về việc cho HSSV và CBCNV nghỉ học do mưa lớn ngày 16/10/2023

Thông báo Lễ Bế giảng và tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khối ngành sức khỏe Khóa 13 năm 2023

15/8/2023  97
Thông báo Lễ Bế giảng và tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khối ngành sức khỏe Khóa 13 năm 2023

THÔNG BÁO MIỄN GIẢM 70% HỌC PHÍ CHO HSSV KHÓA 16 NĂM 2023

11/8/2023  81
THÔNG BÁO MIỄN GIẢM 70% HỌC PHÍ CHO HSSV KHÓA 16 NĂM 2023

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2022-2023 và bắt đầu năm học mới 2023-2024

9/6/2023  144
Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2022-2023 và bắt đầu năm học mới 2023-2024

Thông báo Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 (2020-2023)

11/5/2023  232
Thông báo Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 (2020-2023)

Thông báo Về việc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho HSSV khóa 13, khóa 14 năm học 2022-2023

12/12/2022  82
Thông báo Về việc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho HSSV khóa 13, khóa 14 năm học 2022-2023

Tổ chức lễ tổng kết GDNN năm 2022 và trao bằng TN đợt T11/2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

12/12/2022  67
Tổ chức lễ tổng kết GDNN năm 2022 và trao bằng TN đợt T11/2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chương trình trải nghiệm thực tế cho HSSV Khóa 15 năm học 2022-2023

9/12/2022  70
Chương trình trải nghiệm thực tế cho HSSV Khóa 15 năm học 2022-2023

Thông báo về việc gặp mặt toàn thể tân HSSV khóa 15

27/10/2022  105
Thông báo về việc gặp mặt toàn thể tân HSSV khóa 15

Thông báo Kế hoạch học chính trị đầu khóa cho HSSV khoas 15 năm 2022

6/8/2022  476
Thông báo Kế hoạch học chính trị đầu khóa cho HSSV khoas 15 năm 2022

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2021-2022

12/7/2022  630
Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2021-2022

Thông báo thời gian và lịch học trực tuyến đối với tân HSSV Khóa 14 (mới nhập học năm 2021) của trường

25/8/2021  703
Thông báo thời gian và lịch học trực tuyến đối với tân HSSV Khóa 14 (mới nhập học năm 2021) của trường

Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho Học sinh, sinh viên khóa 10, khóa 11 & Liên thông khóa 8, khóa 9

13/8/2019  986
Thông báo V/việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho Học sinh, sinh viên khóa 10, khóa 11 & Liên thông khóa 8, khóa 9

   Thư ngỏ về Tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng (18/11/2023)

   Thông báo về việc cho HSSV và CBCNV nghỉ học do mưa lớn ngày 16/10/2023

   Thông báo Lễ Bế giảng và tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khối ngành sức khỏe Khóa 13 năm 2023

   THÔNG BÁO MIỄN GIẢM 70% HỌC PHÍ CHO HSSV KHÓA 16 NĂM 2023

   Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2022-2023 và bắt đầu năm học mới 2023-2024

   Thông báo Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 (2020-2023)

   Thông báo Về việc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho HSSV khóa 13, khóa 14 năm học 2022-2023

   Tổ chức lễ tổng kết GDNN năm 2022 và trao bằng TN đợt T11/2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

   Chương trình trải nghiệm thực tế cho HSSV Khóa 15 năm học 2022-2023

   Thông báo về việc gặp mặt toàn thể tân HSSV khóa 15

   Thông báo Kế hoạch học chính trị đầu khóa cho HSSV khoas 15 năm 2022

   Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2021-2022

   Thông báo thời gian và lịch học trực tuyến đối với tân HSSV Khóa 14 (mới nhập học năm 2021) của trường

   Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho Học sinh, sinh viên khóa 10, khóa 11 & Liên thông khóa 8, khóa 9

Liên kết website