6/18/2024 6:56:10 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Chức năng nhiệm vụ khoa Cơ bản

Ngày đăng:3/2/2011 11:06:30 AM   Lượt xem: 4709
Các môn đảm nhận (Cả Trung cấp và Cao đẳng): Toán, Vật Lý, Hóa học, Anh văn, Giáo dục thể chất và quốc phòng, Chính trị, Luật

Chức năng nhiệm vụ của khoa Y Dược

Ngày đăng:2/23/2011 10:20:48 AM   Lượt xem: 7515
Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế ban hành. Đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, rèn luyện các kỹ năng thực hành chuyên ngành

Chức năng nhiệm vụ của khoa Kinh tế

Ngày đăng:2/21/2011 10:14:55 AM   Lượt xem: 5824
Gồm các ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng. Kế toán. Quản trị kinh doanh thương mại. Quản trị kinh doanh du lịch. Quản trị Marketing. Quản trị doanh nghiệp sản xuất. Nghiệp vụ lễ tân

Chức năng, nhiệm vụ phòng Công tác Học sinh sinh viên

Ngày đăng:2/16/2011 1:56:29 PM   Lượt xem: 23157
Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của địa phương trong công tác HSSV, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác SV vào nề nếp

Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo

Ngày đăng:2/16/2011 10:55:49 AM   Lượt xem: 19069
Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp

Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổng hợp

Ngày đăng:2/16/2011 10:28:11 AM   Lượt xem: 14073
Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ BHXH; theo dõi việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN của CBGV-CNV cơ hữu. Tham mưu giúp BGH, HĐQT ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động
Liên kết website