6/18/2024 6:37:34 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Sinh viên trường nghề có khả năng thành công cao hơn trường khác

24/11/2020  598
Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, sinh viên ra trường nếu khởi nghiệp thì khả năng thành công cao hơn vì các em có tay nghề, tự tin, đồng thời lại có giải pháp để thương mại hóa sản phẩm.
Liên kết website