6/7/2023 11:52:47 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổng hợp - Kế toán

7/6/2018   737
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ BHXH; theo dõi việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN của CBGV-CNV cơ hữu. - Tham mưu giúp BGH, HĐQT ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. - Theo dõi thanh toán lương và phụ cấp cho CBGV-CNV cơ hữu hàng tháng theo qui định của BGH, HĐQT. - Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của Trường.
Liên kết website