7/24/2024 8:01:04 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo khai giảng lớp CCQG Tiếng Anh, Tin học ứng dụng ngày 16/06/2020

22/5/2020   1224
Vào lúc 17h30, ngày 16/06/2020. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cao đẳng Bách Khoa tổ chức tổng khai giảng các lớp đào tạo chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A1, A2, B1; Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT qui định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Ứng dụng CNTT cơ bản, Ứng dụng CNTT nâng cao)

Thông báo khai giảng lớp CCQG Tiếng Anh, Tin học ứng dụng ngày 18/06/2018

29/5/2018   1154
Vào lúc 17h30, ngày 18/06/2018. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cao đẳng Bách Khoa tổ chức tổng khai giảng các lớp đào tạo chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ B, C; Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT qui định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Ứng dụng CNTT cơ bản, Ứng dụng CNTT nâng cao)

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 16/01/2021

27/1/2021   801
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 16/01/2021

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 12/12/2020

30/12/2020   743
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 12/12/2020

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 21/11/2020

1/12/2020   698
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 21/11/2020

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 24/10/2020

24/11/2020   708
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 24/10/2020 vui lòng xem file đính kèm

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 26/09/2020

26/10/2020   651
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 26/09/2020

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 10/08/2019

28/11/2018   1801
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 10/08/2019.

Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh B, C ngày 20/05/2018

5/6/2018   1214
Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh ngày 20/05/2018. Để bảo đảm quyền lợi cho Thí sinh, Trung tâm nhận đơn xin phúc khảo của Thí sinh đến hết ngày 28/05/2018

Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh B, C ngày 15/04/2018

29/5/2018   1120
Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh ngày 15/04/2018. Để bảo đảm quyền lợi cho Thí sinh, Trung tâm nhận đơn xin phúc khảo của Thí sinh đến hết ngày 26/04/2018

Cơ cấu tổ chức - Đội ngũ giảng viên, cộng tác viên

17/5/2018   1123
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là một bộ phận của Trường Cao đẳng Bách Khoa có chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên trong & ngoài Trường và tổ chức thi, cấp chứng chỉ trình độ A, B, C Quốc gia, chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03 và liên kết tổ chức học và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 20/03/2022

7/3/2022  607
Trường Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03/2014/BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tạm hoãn kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao Chiều ngày 05/03/2022

21/2/2022  542
Thông báo v/v tạm hoãn kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao Chiều ngày 05/03/2022

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 10/04/2021

31/3/2021  790
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 27/03/2021

15/3/2021  689
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 06/03/2021

22/2/2021  653
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 30/01/2021

25/1/2021  789
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 16/01/2021

30/12/2020  742
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 12/12/2020

24/11/2020  738
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 14/11/2020

22/5/2020  882
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 04/01/2020

28/6/2019  1519
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Tổ chức kỳ thi Tiếng Anh B, C ngày 17/06/18; ƯDCNTT cơ bản, nâng cao ngày 16/06/18

29/5/2018  1093
TT Ngoại ngữ - Tin học CĐ Bách Khoa thông báo v/v tổ chức kỳ kiểm tra chứng chỉ quốc gia tiếng Anh bậc 2, bậc 3 trình độ B, C ngày 17/06/2018; Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản (theo thông tư 03) vào ngày 16/06/2018 như sau:

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 30/01/2021

22/2/2021  686
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 30/01/2021. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 22/02/2021

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 16/01/2021

22/2/2021  644
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 16/01/2021. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 28/01/2021

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 26/12/2020

22/2/2021  645
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 26/12/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 26/12/2020

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 12/12/2020

30/12/2020  669
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch:12/12/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 28/12/2020

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 21/11/2020

30/12/2020  625
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch:21/11/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 05/12/2020

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 17/10/2020

30/12/2020  762
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 17/10/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 02/11/2020

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 26/09/2020

6/6/2018  1077
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 26/09/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 18/10/2020

Thông báo nhận CCQG Tiếng Anh B, C ngày kiểm tra: 15/04/2018

29/5/2018  945
Hiện đã có Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh B, C ngày kiểm tra: 15/04/2018. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 04/05/2018

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

17/5/2018  999
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng và theo chuẩn quốc tế
Liên kết website