6/18/2024 7:00:44 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thư của Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Ngày đăng:8/25/2008 11:36:36 AM   Lượt xem: 7277
Với nhận định “ Kiến thức là không giới hạn và luôn cập nhật”, điều này đòi hỏi trong mỗi chúng ta phải không ngừng học hỏi và phải có những sự sáng tạo riêng của mình để lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất.

Chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Ngày đăng:8/21/2008 3:19:00 PM   Lượt xem: 8304
Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Đào tạo lại, đào tạo liên thông và thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ lao động

Thông tin chung về Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Ngày đăng:8/21/2008 2:23:08 PM   Lượt xem: 40177
Hoạt động chủ yếu của Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng là ra sức xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tổ chức nghiên cứu khoa học sinh động, sát thực và hiệu quả góp phần tích cực vào sự nghiệp dân giàu, nước mạn
Liên kết website