6/18/2024 6:41:36 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng
Ngày Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung làm việc Chuẩn bị Chủ trì Thành phần

17/06/24

18/06/24

19/06/24

20/06/24

21/06/24

22/06/24

23/06/24
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website