7/24/2024 7:21:11 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành truyền thông đa phương tiện

Ngày đăng:6/10/2014 10:12:30 AM   Lượt xem: 1351
Đào tạo kỹ thuật viên, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về khoa học xã hội và nhân văn, các kiến thức về Mỹ thuật nói chung và Mỹ thuật ứng dụng, Truyền thông đa phương tiện nói riêng...

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành kỹ thuật xét nghiệm

Ngày đăng:6/10/2014 10:09:21 AM   Lượt xem: 2604
Đào tạo kỹ thuật viên có đủ kiến thức và và kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung cấp chuyên nghiệp để làm được các xét nghiệm thông thường ở các phòng xét nghiệm của các cơ sở Y tế và thực hiện kỹ thuật xét nghiệm thuộc các

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Điều dưỡng

Ngày đăng:4/15/2014 3:41:17 PM   Lượt xem: 1259
Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được: Bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã phường, phòng khám bệnh đa khoa, các tổ chức y tế khác,..

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Y sĩ

Ngày đăng:4/15/2014 3:38:27 PM   Lượt xem: 1675
Học sinh tốt nghiệp ngành Y sĩ làm việc tại các cơ sở y tế tuyến xã, phường và các cơ sở khám chữa bệnh...; làm nhiệm vụ y tế trong các trường học, khu công nghiệp,...

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Quản trị mạng máy tính

Ngày đăng:9/3/2013 4:40:09 PM   Lượt xem: 1484
Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, những kiến thức chuyên về mạng máy tính, khai thác Internet, quản trị hệ thống, phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế mạng LAN,

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày đăng:9/3/2013 4:34:39 PM   Lượt xem: 1354
Chương trình đào tạo giúp cho học sinh vững kiến thức về phương pháp và những quy định trong vẽ kỹ thuật các chi tiết, các kết cấu, kiến trúc công trình nói chung, công trình dân dụng và công nghiệp nói riêng.

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Quản lý doanh nghiệp

Ngày đăng:9/3/2013 4:28:12 PM   Lượt xem: 1467
Chương trình cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản cần thiết và có hệ thống về Quản trị doanh nghiệp sản xuất đủ để học sinh tiếp thu các kiến thức cở sở ngành như: quản trị học, kinh tế vi mô, luật kinh tế,...

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Hành chính văn thư

Ngày đăng:9/3/2013 4:21:56 PM   Lượt xem: 1519
Chương trình này được thiết kế để đào tạo người cán bộ làm công tác hành chính, văn thư. Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống và khá toàn diện về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam,...

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Kế toán doanh nghiệp

Ngày đăng:9/3/2013 4:17:05 PM   Lượt xem: 1259
Đào tạo những nhân viên kế toán có trình độ kế toán các ngành sản xuất bậc trung cấp. Nội dung đào tạo: Trên cơ sở các nguyên tắc, các chuẩn mực, chính sách chế độ kế toán,...

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Quản lý siêu thị

Ngày đăng:9/3/2013 4:06:53 PM   Lượt xem: 1683
Nội dung chương trình đào tạo bao gồm những kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các kiến thức kỹ năng cơ sở và chuyên môn về kinh doanh thương mại,...

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Nghiệp vụ Lễ tân

Ngày đăng:9/3/2013 3:35:08 PM   Lượt xem: 1320
Nội dung chương trình đào tạo bao gồm những kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn những quy trình phục vụ khách hàng...

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Marketing

Ngày đăng:9/3/2013 3:10:18 PM   Lượt xem: 1321
Chương trình đào tạo là sự kết hợp giữa tính tiên phong và tính thực tiễn. Sinh viên được nghiên cứu và hướng dẫn theo những tài liệu chuyên môn mới nhất.
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website