7/25/2024 11:44:49 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Chức năng nhiệm vụ của khoa Công nghệ

KHOA CÔNG NGHỆ

Văn phòng Khoa: Tầng 5 Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
125 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3621511 – 3640676Fax: 0511.3621507
Email: cdbk@bachkhoadanang.edu.vn

Trưởng khoa : Hoàng Truyền

Ngành đào tạo:
  • Công nghệ thông tin.
  • Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
Bậc đào tạo:
  • Cao đẳng .
  • Trung cấp.
Cơ cấu tổ chức:
  • Bộ môn Công nghệ thông tin .
  • Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Xây dựng.
  • Các phòng thực hành.
Nhiệm vụ của Khoa:

Liên kết website