7/25/2024 10:11:11 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

THÔNG BÁO MIỄN GIẢM 70% HỌC PHÍ CHO HSSV KHÓA 16 NĂM 2023

THÔNG BÁO MIỄN GIẢM 70% HỌC PHÍ CHO HSSV KHÓA 16 NĂM 2023

 THÔNG BÁO MIỄN GIẢM 70% HỌC PHÍ CHO HSSV KHÓA 16 NĂM 2023

Liên kết website