7/25/2024 10:08:27 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thư ngỏ về Tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng (18/11/2023)

Thư ngỏ về Tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng (18/11/2023)

 Thư ngỏ về Tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng (18/11/2023)

Liên kết website