7/26/2024 12:09:35 AM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho Học sinh, sinh viên khóa 10, khóa 11 & Liên thông khóa 8, khóa 9

Thông báo V/việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho Học sinh, sinh viên khóa 10, khóa 11 & Liên thông khóa 8, khóa 9

BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số:92TB/CKB                                            Đà Nẵng, ngày  02    tháng 08   năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy  môn Giáo dục quốc phòng - an ninh

cho Học sinh, sinh viên khóa 10, khóa 11 & Liên thông khóa 8, khóa 9

 

HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

        Để hoàn thành kế hoạch giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh- sinh viên (Cao đẳng và Trung cấp), Liên thông khóa 8,9 và học sinh, sinh viên các khoá 10, khoá 11 chưa hoàn thành môn học này.

(Lớp QT11A thời gian này  đang đi thực tế tại Bà Nà Hills  nên sẽ học GDQP với khóa sau)

        Ban Giám hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên biết:

1/ Thời gian học:

 Thời gian học tập: từ ngày 15/08/2019 đến ngày 28/08/2019  kể cả Thứ 7, Chủ nhật.

2/ Địa điểm học:

-         Đối tượng chính quy khóa 10, khóa 11: Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 271 Đường Tổ Hữu, Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ – Thành phố Đà Nẵng.

-         Đối tượng liên thông khóa 8, khóa 9:

+ Lý thuyết Cơ sở 1: Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 125 Đường Phan Đăng Lưu –phường Hòa Cường Nam. Quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng.

-         + Thực hành Cơ sở 2 : Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 271 Đường Tổ Hữu, Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ – Thành phố Đà Nẵng.

3/ Trang phục:

- Mặc đồ thể dục                           - Đội mũ mềm                                - Đi dày vải

   (Đồ quân phục sẽ cho mượn trong thời gian luyện tập quân sự)

4/ Học phí:

Học sinh – sinh viên nộp học phí tại phòng Kế toán (Cơ sở 1) chậm nhất trước ngày học 1 tuần

-   Đối với Sinh viên cao đẳng: 280.000đ/ sinh viên

-   Đối với Học sinh TCCN: 250.000đ/học sinh

-   Đối với Học sinh Cao đẳng liên thông: 250.000đ/ học sinh ( học thứ 7 và  CN)

-   Đối với Học sinh Cao đẳng liên thông (ngoài trường): 350.000đ/ học sinh

 ( học thứ 7 và chủ nhật)

Lưu ý: Học sinh, sinh viên khoá 9 và khoá 10 học lại phải  nộp đơn về Phòng Đào tạo mới có danh sách học.

*Đề nghị GVCN và CVHT các lớp đôn đốc và nhắc nhỡ các em thực hiện

 

             Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG          

                - Các khoa (thực hiện)

                - HSSV (thực hiện)

                - Lưu VT, Đào tạo                                                                  

                                              ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website