7/25/2024 10:31:35 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo Kế hoạch học chính trị đầu khóa cho HSSV khoas 15 năm 2022

Thông báo Kế hoạch học chính trị đầu khóa cho HSSV khoas 15 năm 2022

 Thông báo Kế hoạch học chính trị đầu khóa cho HSSV khoas 15 năm 2022

Liên kết website