11/27/2022 2:54:53 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo - Công tác HSSV

2/7/2018   2085
Tổng số cán bộ, công nhân viên : 05 * NGƯT,TS. Lê Quang Hùng: Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng * KS. Nguyễn Đức Hường: Phó trưởng phòng

Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo - Công tác HSSV

2/7/2018  1117
Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp, công tác HSSV, công tác Thanh tra – Khảo thí- Đảm bảo chất lượng.

Thông báo về việc gặp mặt toàn thể tân HSSV khóa 15

27/10/2022  19
Thông báo về việc gặp mặt toàn thể tân HSSV khóa 15

Thông báo Kế hoạch học chính trị đầu khóa cho HSSV khoas 15 năm 2022

6/8/2022  393
Thông báo Kế hoạch học chính trị đầu khóa cho HSSV khoas 15 năm 2022

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2021-2022

12/7/2022  383
Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2021-2022

Thông báo thời gian và lịch học trực tuyến đối với tân HSSV Khóa 14 (mới nhập học năm 2021) của trường

25/8/2021  603
Thông báo thời gian và lịch học trực tuyến đối với tân HSSV Khóa 14 (mới nhập học năm 2021) của trường

Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho Học sinh, sinh viên khóa 10, khóa 11 & Liên thông khóa 8, khóa 9

13/8/2019  917
Thông báo V/việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho Học sinh, sinh viên khóa 10, khóa 11 & Liên thông khóa 8, khóa 9
Liên kết website