6/22/2024 2:04:54 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày đăng:9/7/2020   Lượt xem: 604
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.
THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Liên kết website