11/27/2022 4:17:33 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 20/03/2022

Trường Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03/2014/BTTTT” như sau:

                  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -TIN HỌC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số:      /TB/CKB-NNTH                                            Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2022

  

THÔNG BÁO

 V/v Tổ chức Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học

"Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao” hội đồng thi Đại học Quảng Nam

 

 Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03/2014/BTTTT” như sau:

1.    Thời gian:

- Ngày 20/03/2022 (Thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao) 

2.    Thủ tục đăng ký dự kiểm tra:

*   Đối với Thí sinh là học viên đang học tại các lớp của Trung tâm:

            - 01 Đơn đăng ký tham dự kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia (mẫu file đính kèm)

- 01 Chứng minh nhân dân (photo) 

- 02 ảnh thẻ 3x4  

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản : 650.000đ

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT nâng cao: 900.000đ

*   Đối với Thí sinh tự do là sinh viên trường:

            - 01 Đơn đăng ký tham dự kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia (mẫu file đính kèm)

            - 01 Chứng minh nhân dân (photo

- 02 ảnh thẻ 3x4 

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản: 700.000đ (đã bao gồm lệ phí ôn tập)

*   Đối với Thí sinh tự do:

            - 01 Đơn đăng ký tham dự kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia (mẫu file đính kèm)

            - 01 Chứng minh nhân dân (photo

- 02 ảnh thẻ 3x4 

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản: 800.000đ (đã bao gồm lệ phí ôn tập)

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT nâng cao: 1.050.000đ (đã bao gồm lệ phí ôn tập)

3.    Thời hạn đăng ký:

- Tin học ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 18/03/2022. 

4.    Thời gian ôn tập:

Thời gian ôn tập từ ngày 18/03/2022. 

 

Ghi chú: - Đề cương ôn tập, mẫu đăng ký (tải file đính kèm)

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo & Tuyển sinh - Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, 271 Tố Hữu, Đà Nẵng

ĐTVP: 02363.640666;  Mr. Hân (GĐ trung tâm): 0913.414.979; Hotline: 0973.010.577 (Mr Hòa)                                                                                   

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

 

ThS. Phạm Đình Hân

Đính kèm:
Liên kết website