7/25/2024 11:46:05 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo tiếp tục tuyển sinh liên thông VHVL từ Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng (hạn nộp 20/7/2021)

Thông báo tiếp tục tuyển sinh liên thông VHVL từ Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng (hạn nộp 20/7/2021)

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/TB-CĐBK

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm, vừa học

từ Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng

 

Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng phối hợp nhận hồ sơ đào tạo liên thông vừa làm, vừa học từ Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng năm 2021 của Đại học Y Dược Huế như sau:

1. Đối tượng: Kèm theo thông báo tuyển sinh số 363/ĐHYD-ĐTĐH ngày 08/02/2021 của trường Đại học Y Dược Huế

           2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

3. Thi tuyển:

Stt

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Môn thi

1

Điều dưỡng ‘‘Chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa’’

150

Thi tuyển 3 môn: Toán;  Giải phẩu-Sinh lý (cơ sở ngành); Chuyên ngành.

(Kèm theo thông báo tuyển sinh số 363/ĐHYD-ĐTĐH ngày 08/02/2021 của trường Đại học Y Dược Huế)

2

Điều dưỡng ‘‘Chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản’’

50

4. Thời gian đào tạo: 02 năm chia thành 4 học kỳ. (Mỗi học kỳ 2,5 tháng)

5. Lệ phí và Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ:

    - Lệ phí bán hồ sơ và tài liệu ôn thi: 400.000 đồng/thí sinh

    - Lệ phí hồ sơ đăng ký dự thi: 100.000 đồng/thí sinh (nộp cùng hồ sơ dự thi)

    - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20/7/2021

    - Thi tuyển: tại Trường Đại học Y Dược Huế - 06 Ngô Quyền, thành phố Huế.

    - Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 271 Tố Hữu, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

6. Mọi thông tin cần tư vấn xin liên hệ:

Phòng Đào tạo và tuyển sinh - Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng  – 271 Tố Hữu, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Hotline: 0973.010.577  - Điện thoại: 02363640666.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BGH;

- Lưu: TH, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

NGƯT.TS. Lê Quang Hùng

 

Liên kết website