7/25/2024 11:55:33 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học/ Văn bằng 2/ Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và Đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ ngắn hạn năm 2021

Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học/ Văn bằng 2/ Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và Đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ ngắn hạn năm 2021

 

BỘ LĐ-TB&XH

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 


Số: ……/TBTS-CĐBK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đà Nẵng,, ngày 28 tháng 5  năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học/Văn bằng 2/ Liên thông từ Trung cấp, cao đẳng lên Đại học

 và Đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ ngắn hạn năm 2021

 

Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng hợp tác với Trường Đại học Vinh (Trường công lập) tổ chức tuyển sinh vừa làm vừa học và Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học với các nội dung như sau:

I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Ngành đào to:

Stt

Ngành tuyển sinh

Ghi chú

01

Giáo dục mầm non

 

02

Giáo dục Tiểu học

 

03

Kỹ thuật xây dựng

 

04

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

05

Công nghệ thông tin

 

06

Báo chí

 

07

Kinh tế (chuyên ngành quản lý kinh tế)

 

08

Quản trị kinh doanh

 

09

Kê toán

 

10

Luật Kinh tế

 

11

Du lịch

 

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp;

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học – Đào tạo văn bằng 2.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển Hồ sơ (Không thi tuyển).

4. Phương thức đào tạo: Nhà trường áp dụng phương thức đào tạo mềm dẻo, linh hoạt phù hợp với điều kiện từng ngành học và nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học. Đối với ngành sư phạm chủ yếu học vào thứ 7, chủ nhật và trong dịp hè.

5. Địa bàn tuyn sinh: Thành phố Đà Nẵng và các vùng phụ cận

6. H sơ: Nhà trường phát hành hồ sơ miễn phí qua Website của Trường Đại học Vinh www.vinhuni.edu.vn (vào mục: Tuyển sinh/vừa làm vừa học).

Đăng ký, nộp hồ sơ và học tại  Phòng Đào tạo & Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng có trụ sở tại 271 Tố Hữu, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.  

7. Thời gian xét tuyển: Liên tục trong năm

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ:

Đào tạo các khóa ngắn hạn, bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng thường xuyên cấp chứng chỉ: Kế toán tổng hợp; Kế toán trưởng; Kế toán thuế, Kế toán doanh nghiệp; Kế toán máy, Marketing; Khởi nghiệp kinh doanh; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Quản lý Giáo dục; Giáo viên các cấp học…

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Phòng Đào tạo & Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Địa chỉ: 271 Tố Hữu, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3640.666 - 0236.3640.676

Hotline: 0973.010.577

                                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (đã ký)          

                                                                                             NGƯT.TS. Lê Quang Hùng

Đính kèm:
Liên kết website