7/25/2024 10:38:44 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Cao đẳng hệ chính quy năm 2020 (đợt 1)

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Cao đẳng hệ chính quy năm 2020 (đợt 1) Nhập học từ ngày 10/9/2020 đến 17/9/2020. Ngày 25/9/2020 tập trung tại trường nghe phổ biến quy chế; ngày 28/9/2020 học chính thức theo thời khóa biểu đăng tải trên website trường

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2020 (ĐỢT 1)
BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
(Nhập học từ ngày 10/9/2020 đến 17/9/2020)
             
TT HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI NƠI SINH NGÀNH HỌC
1 Trần Ngọc Ân 20/08/2002 Nam Quảng Nam Dược
2 Nguyễn Tuấn Anh 10/07/2000 Nam Hà Tĩnh Công nghệ thông tin
3 Phạm Văn Việt Anh 20/02/2000 Nam Thanh Hóa Công nghệ thông tin
4 Lê Vân Anh 29/09/2002 Nữ Quảng Trị Điều dưỡng
5 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 11/09/2002 Nữ Nghệ An Dược
6 Trần Thị Tú Anh 02/10/2002 Nữ Thừa Thiên Huế Marketing
7 Võ Khắc Vũ Ayun 15/02/1996 Nam Đà Nẵng Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
8 Từ Ngọc Nam  Châu 05/05/2002 Nam Quảng Bình Công nghệ kỹ thuật ô tô
9 Nguyễn Thị Minh Châu 20/06/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
10 Hà Thị Mỹ Châu 31/08/2002 Nữ Quảng Ngãi Marketing
11 Nguyễn Văn Châu 16/07/2000 Nam Thừa Thiên Huế Tin học Ứng dụng
12 Huỳnh Thị Kim Chi 02/03/2002 Nữ Quảng Nam Dược
13 Nguyễn Thị Phương Chi 19/05/2002 Nữ Quảng Nam Dược
14 Nguyễn Văn Chiến 29/10/2002 Nam Quàng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
15 Lê Quý Chiến 02/05/1996 Nam Đà Nẵng Marketing
16 Nguyễn Văn Công 14/05/2002 Nam Quảng Nam Tin học Ứng dụng(CNTT)
17 Đồng Quốc Cường 19/11/2000 Nam Hà Tĩnh Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
18 Huỳnh Đức Cường 01/05/2002 Nam Quảng Nam Quản trị Khách sạn
19 Trần Anh Đại 29/10/2002 Nam Quảng Nam Marketing
20 Nguyễn Tiến Danh 01/08/2002 Nam Bình Định Quản trị Kinh doanh 
21 Lê Nguyễn Anh Đạt 24/07/2000 Nam Quảng Ngãi Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
22 Mai Xuân Đạt 19/10/1999 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
23 Nguyễn Trung Đạt 13/09/2002 Nam Gia Lai Quản trị Kinh doanh 
24 Đỗ Tấn Đạt 27/11/2002 Nam Quảng Ngãi Tin học Ứng dụng
25 Nguyễn Đức Diệu 19/04/1999 Nam Gia Lai Công nghệ thông tin
26 Lê Thị Diệu 11/11/2002 Nữ Đăk Lăk Marketing
27 Lê Viết Đông 08/01/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
28 Nguyễn Thị Hồng Dung 03/06/2002 Nữ Gia Lai Công nghệ thông tin
29 Phan Ngọc Dung 11/04/2002 Nữ Gia Lai Điều dưỡng
30 Trần Thị Mỹ Dung 14/05/2002 Nữ Quảng Nam Dược
31 Nguyễn Thị Dung 03/06/2002 Nữ Gia Lai Quản trị Kinh doanh 
32 Trần Hữu Khánh Duy 08/10/2002 Nam Quảng Trị Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
33 Huỳnh Tấn Duy 24/06/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ thông tin
34 Nguyễn Thanh Duy 28/05/2002 Nam Quảng Trị Công nghệ thông tin
35 Bùi Thị Hồng Duyên 09/02/2001 Nữ Gia Lai Dược
36 Ngô Thị Cẩm Duyên 21/08/2002 Nữ Quảng Ngãi Kế toán
37 Phạm Thị Mỹ Duyên 16/03/2002 Nữ Đà Nẵng Marketing
38 Hồ Thị Mỹ Duyên 02/05/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
39 Lê Thị Mỹ Duyên 14/12/2002 Nữ Kon Tum Quản trị Khách sạn
40 Trần Thị Lệ Giang 10/01/2002 Nữ Quảng Bình Điều dưỡng
41 Đoàn Thị Giang 06/02/1997 Nữ Đăk Lăk Điều dưỡng
42 Nguyễn Thị Giang 11/06/2001 Nữ Quảng Nam Marketing
43 Nguyễn Việt 08/04/2002 Nữ Hà Tĩnh Điều dưỡng
44 Trần Ngọc 18/04/2002 Nữ Hà Tĩnh Kế toán
45 Nguyễn Ngọc Hải 24/01/2002 Nam Quảng Trị Công nghệ thông tin
46 Nguyễn Thị Bích Hằng 14/10/1999 Nữ Đăk Lăk Quản trị Khách sạn
47 Bùi Thị Tiết Hạnh 13/10/2002 Nữ Quảng Nam Quản trị Khách sạn
48 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 25/04/2002 Nữ Hà Tĩnh Quản trị Khách sạn
49 Bùi Thị Thuý Hiền 12/02/2002 Nữ Quảng Nam Dược
50 Lê Mỹ Hiền 13/11/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
51 Nguyễn Thị Thúy Hiền 05/11/2002 Nữ Quảng Nam Quản trị Khách sạn
52 Phạm Thị Thu Hiền 11/08/2002 Nữ Quảng Nam Quản trị Kinh doanh 
53 Hồ Ngọc Hiếu 22/1/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
54 Nguyễn Văn Hiếu 11/02/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
55 Nguyễn Trung Hiếu 13/09/2002 Nam Quảng Ngãi Công nghệ thông tin
56 Trần Minh Hiếu 05/08/2002 Nam Đà Nẵng Công nghệ thông tin
57 Nguyễn Duy Hiệu 01/09/2000 Nam Quảng Nam Tin học Ứng dụng
58 Trương Thị Mai Hoa 28/08/2002 Nữ Quảng Nam Điều dưỡng
59 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 03/12/2002 Nữ Quảng Bình Dược
60 Hà Thị Hoa 11/10/1998 Nữ Quảng Nam Kế toán
61 Phạm Thị Hồng Hoa 02/07/2002 Nữ Gia Lai Quản trị Khách sạn
62 Lữ Khánh Hòa 17/03/2002 Nam Gia Lai Công nghệ thông tin
63 Thái Thị Hòa 30/05/2002 Nữ Đăk Lăk Điều dưỡng
64 Huỳnh Đức Hoàng 02/09/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
65 Võ Văn Hoàng 28/06/2002 Nam Hà Tĩnh Công nghệ thông tin
66 Trần Ngọc Hoàng 08/09/2002 Nam Quảng Nam Marketing
67 Lê Việt Hoàng 05/08/2002 Nam Thái Bình Marketing
68 Trần Đức Hoàng 02/11/2002 Nam Quảng Bình Quản trị Khách sạn
69 Lê Nguyễn Nhật Hoàng 27/05/2002 Nam Quảng Trị Tài chính Ngân hàng
70 Nguyễn Thị Hội 10/04/2002 Nữ Quảng Nam Quản trị Khách sạn
71 Phan Thị Kim Hồng 09/02/1996 Nữ Đà Nẵng Điều dưỡng
72 Bùi Đức Huân 20/01/1999 Nam Quảng Bình Marketing
73 Nguyễn Tấn Huây 29/11/2002 Nam Quảng Ngãi Công nghệ thông tin
74 Mai Thị Huệ 24/06/2002 Nữ Đăk Lăk Điều dưỡng
75 Trương Anh Hùng 30/06/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
76 Hồ Hoàng Hưng 02/08/2002 Nam Kon Tum Dược
77 Lê Thị Xuân Hương 14/02/2002 Nữ Bình Định Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
78 Võ Thị Quỳnh Hương 14/07/2001 Nữ Gia Lai Điều dưỡng
79 Trần Thị Xuân Hương 24/02/2002 Nữ Bình Định Điều dưỡng
80 Nguyễn Thị Thu Hương 26/09/2002 Nữ Quảng Nam Dược
81 Nguyễn Lan Hương 19/09/2002 Nữ Quảng Bình Marketing
82 Trần Thị Lan  Hương 13/05/2002 Nữ Hà Tĩnh Tin học Ứng dụng
83 Trần Thị Hướng 08/03/2002 Nữ Quảng Trị Quản trị Khách sạn
84 Phan Văn Huy 22/02/2000 Nam Đà Nẵng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
85 Trần Đình Hoàng Huy 24/09/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ thông tin
86 Nguyễn Thị Thanh Huyền 06/12/2001 Nữ Đăk Lăk Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
87 Nguyễn Thị Huyền 10/08/2002 Nữ Nghệ An Quản trị Khách sạn
88 Trần Tuấn Khải 21/02/2002 Nam Quảng Ngãi Marketing
89 Trương Nguyễn Minh Khánh 03/08/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
90 Nguyễn Duy Khánh 15/01/2002 Nam Quảng Bình Công nghệ kỹ thuật ô tô
91 Võ Đăng Khoa 23/04/2002 Nam Đăk Lăk Quản trị Kinh doanh 
92 Dương Quang Khuê 01/01/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
93 Lương Tuấn Kiệt 09/11/2002 Nam Gia Lai Công nghệ thông tin
94 Trần Tuấn Kiệt 15/06/2002 Nam Kon Tum Công nghệ thông tin
95 Nguyễn Nhân Kiệt 31/10/2001 Nam Đà Nẵng Quản trị Kinh doanh 
96 Hà Thị Thúy Kiều 27/07/2002 Nữ Đăk Lăk Điều dưỡng
97 Nguyễn Văn Lâm 06/05/2002 Nam Quảng Ngãi Công nghệ thông tin
98 Tăng Thị Lan 30/12/2002 Nữ Thanh Hóa Dược
99 Phan Thị Kiều Lan 12/05/2002 Nữ Gia Lai Tài chính Ngân hàng
100 Văn Thị 19/03/2002 Nữ Hà Tĩnh Kế toán
101 Hồ Thị Lệ 15/12/2002 Nữ Gia Lai Dược
102 Nguyễn Đình Liêm 11/08/2002 Nam Đà Nẵng Tin học Ứng dụng
103 Nguyễn Xuân Linh 01/03/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
104 Nguyễn Thị Ngọc Linh 05/03/2002 Nữ Thừa Thiên Huế Công nghệ thông tin
105 Vũ Hương Linh 13/09/2002 Nữ Gia Lai Dược
106 Vũ Hương Linh 13/09/2002 Nữ Gia Lai Dược
107 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 22/05/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
108 Lê Thị Linh 03/08/2002 Nữ Đăk Lăk Dược
109 Lê Thị Mỹ Linh 02/09/2002 Nữ Quảng Nam Dược
110 Vũ Thị Hải Linh 21/12/1998 Nữ Đà Nẵng Kế toán
111 Bùi Ngọc Nhật Linh 27/01/2002 Nữ Khánh Hòa Kế toán
112 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/09/2002 Nữ Quảng Nam Quản trị Khách sạn
113 Võ Thị Lĩnh 10/05/2002 Nữ Hà Tĩnh Kế toán
114 Phan Hồng Lĩnh 21/10/2002 Nam Quảng Nam Tin học Ứng dụng
115 Nguyễn Xuân Lịnh 37367 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
116 Dương Thị Kim Loan 18/12/2002 Nữ Gia Lai Dược
117 Hồ Văn Long 05/05/1996 Nam Nghệ An Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
118 Võ Ngọc Long 37554 Nam Quảng Trị Công nghệ kỹ thuật ô tô
119 Đinh Bảo Long 37448 Nam Quảng Bình Công nghệ kỹ thuật ô tô
120 Đoàn Văn Long 01/11/1998 Nam Đà Nẵng Công nghệ thông tin
121 Phạm Duy Long 06/10/2002 Nam Quảng Nam Quản trị Khách sạn
122 Phan Thị Kim Luận 02/05/2001 Nữ Quảng Nam Điều dưỡng
123 Trần Văn Luật 17/02/2002 Nam Bình Định Công nghệ thông tin
124 Huỳnh Từ Ngọc Lương 19/08/2002 Nam Đà Nẵng Marketing
125 Nguyễn Khánh Ly 08/06/2002 Nữ Gia Lai Điều dưỡng
126 Nguyễn Mai Ly Ly 21/04/1999 Nữ Quảng Bình Dược
127 Võ Thị Mê Ly 25/12/2002 Nữ Quảng Ngãi Kế toán
128 Võ Thị Cát Ly 18/08/2002 Nữ Quảng Ngãi Marketing
129 Nguyễn Diệu 30/11/2001 Nữ Quảng Bình Điều dưỡng
130 Võ Thị Hải 06/09/2002 Nữ Đăk Lăk Dược
131 Nguyễn Thị Tố Mẫn 20/02/2002 Nữ Bình Định Dược
132 Nguyễn Đăng Minh  Mẫn 37405 Nam Đà Nẵng Quản lý  xây dựng
133 Nguyễn Đăng Minh Mẫn 37405 Nam Đà Nẵng Quản lý Xây dựng
134 Nguyễn Thị Bích Mận 17/05/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
135 Nguyễn Quốc Mạnh 06/12/1993 Nam Quảng Nam Quản trị Khách sạn
136 Trần Thị Kim 16/08/2002 Nữ Phú Yên Điều dưỡng
137 Phan Thân Quỳnh My 30/03/2002 Nữ Gia Lai Dược
138 Võ Thị Kiều My 01/02/2001 Nữ Đăk Lăk Dược
139 Phạm Tiến Nam 01/01/2002 Nam Kon Tum Điều dưỡng
140 Lê Thị Thu Ngân 19/11/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
141 Lê Văn Quốc Ngân 05/09/1993 Nam Đà Nẵng Quản lý Xây dựng
142 Lê Văn Quốc Ngân 05/09/1993 Nam Đà Nẵng Quản lý Xây dựng
143 Nguyễn Hiếu Ngân 18/07/2001 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
144 Nguyễn Thị Thi Ngân 04/09/2002 Nữ Quảng Bình Quản trị Khách sạn
145 Phạm Thái Nghĩa 36894 Nam Đăk Lăk Công nghệ kỹ thuật ô tô
146 Nguyễn Hữu Nghĩa 12/04/2002 Nam Đăk Nông Quản trị Kinh doanh 
147 Phan Hoàng Ngọc 08/03/2002 Nam Đà Nẵng Công nghệ thông tin
148 Trương Võ Như Ngọc 01/11/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
149 Nguyễn Thị Ngọc 06/01/2002 Nữ Nghệ An Kế toán
150 Lê Ánh Ngọc 23/10/2002 Nữ Đà Nẵng Kế toán
151 Huỳnh Châu Bảo  Ngọc 11/09/1999 Nam Đà Nẵng Quản trị Khách sạn
152 Nguyễn Thảo Nguyên 27/10/2002 Nữ Quảng Trị Marketing
153 Nguyễn  Thảo Nguyên 27/10/2002 Nữ Quảng Trị Quản trị Kinh doanh 
154 Nguyễn Thanh Nguyệt 05/09/2002 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
155 Trần Lê Thị Như Nguyệt 25/11/2002 Nữ Đà Nẵng Điều dưỡng
156 Phan Thị Minh Nguyệt 16/01/2002 Nữ Quảng Nam Dược
157 Hoàng Thị Nguyệt 37118 Nữ Quảng Nam Quản trị Khách sạn
158 Nguyễn Thị Bích Nhẫn 27/01/2002 Nữ Kon Tum Dược
159 Hoàng Văn Nhật 03/04/2002 Nam Hà Tĩnh Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
160 Phạm Thị Yến Nhi 03/07/2002 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
161 Nguyễn Dương Trà Nhi 24/01/1999 Nữ Đà Nẵng Điều dưỡng
162 Mai Thị Yến Nhi 22/02/2002 Nữ Đăk Nông Quản trị Khách sạn
163 Huỳnh Lê Quỳnh Như 30/07/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
164 Lê Thị Huỳnh Như 22/02/2002 Nữ Bình Định Quản trị Khách sạn
165 Trần Thị Mai Như 12/04/2002 Nữ Quảng Bình Quản trị Khách sạn
166 Phạm Bá Nhuận 19/05/1998 Nam Quảng Nam Công nghệ thông tin
167 Bùi Đào Hồng Nhuận 27/09/2002 Nam Quảng Nam Dược
168 Nguyễn Thị Kim Nhung 18/07/2002 Nữ Quảng Nam Kế toán
169 Phan Văn Nhựt 10/01/1999 Nam Đà Nẵng Tin học Ứng dụng
170 Nguyễn Thị Mi Ni 07/09/2002 Nam Quảng Trị Điều dưỡng
171 H Nga Niê 30/04/2002 Nữ Đăk Lăk Điều dưỡng
172 Huỳnh Thị Diệu Ny 02/02/2002 Nữ Đà Nẵng Điều dưỡng
173 Lê Văn Phong 13/04/2001 Nam Thanh Hóa Công nghệ kỹ thuật ô tô
174 Hoàng Quảng Khánh Phong 09/10/2002 Nam Quảng Bình Marketing
175 Nguyễn Đình Tấn Phúc 17/08/1999 Nam Đăk Lăk Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
176 Trần Hữu Phước 01/03/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ thông tin
177 Lê Thị Phương 22/01/2002 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
178 Trương Hữu Phương 08/02/2002 Nam Bình Định Quản lý Xây dựng
179 Trần Thi Thu Phương 10/10/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
180 Dương Quang Phương 29/10/2002 Nam Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
181 Nguyễn Hồng Quân 08/03/2002 Nam Quảng Bình Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
182 Nguyễn Minh Quân 03/12/2002 Nam Thừa Thiên Huế Công nghệ thông tin
183 Võ Minh Quân 28/10/2000 Nam Quảng Nam Tin học Ứng dụng
184 Nguyễn Lệ Quang 27/10/2002 Nam Gia Lai Marketing
185 Nguyễn Quang Quốc 01/02/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
186 Đỗ Ngọc Quốc 06/03/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ thông tin
187 Phạm Văn Quốc 17/02/2001 Nam Đăk Lăk Công nghệ thông tin
188 Trần Huyền Quyên 26/03/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
189 Nguyễn Thị Diễm Quyên 25/10/2002 Nữ Gia Lai Quản trị Khách sạn
190 Nguyễn Văn Quyền 18/11/2001 Nam Quảng Bình Công nghệ kỹ thuật ô tô
191 Cao Nguyên Phú Quỳnh 18/11/2002 Nữ Quảng Bình Điều dưỡng
192 Đặng Thị Cẩm Quỳnh 25/03/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
193 Lê Thị Mỹ Ri 10/08/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
194 Võ Quốc Sang 17/11/2002 Nam Quảng Ngãi Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
195 Nguyễn Ngọc Sang 02/06/2002 Nam Hà Tĩnh Công nghệ thông tin
196 Nay Y Sim 01/01/2001 Nam Phú Yên Marketing
197 Võ Đức Sinh 04/07/2002 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh 
198 Đinh Thị Thanh Son 15/08/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
199 Phan Hồng Sơn 20/12/2002 Nam Bình Định Công nghệ kỹ thuật ô tô
200 Phan Hồng Sơn 37610 Nam Bình Định Công nghệ kỹ thuật ô tô
201 Rơ Mah Sưa 01/01/2002 Nam Gia Lai Dược
202 Nguyễn Thảo Sương 19/05/2002 Nữ Quảng Nam Kế toán
203 Nguyễn Thanh Tài 05/10/2002 Nữ Bình Định Điều dưỡng
204 Mai Đặng Thanh Tài 04/11/2002 Nam Ninh Thuận Marketing
205 Nguyễn Hồng Tâm 37510 Nữ Quảng Ngãi Dược
206 Nguyễn Văn Tân 25/03/2001 Nam Đăk Lăk Công nghệ kỹ thuật ô tô
207 Dương Lê Nhật Tân 15/08/2002 Nam Gia Lai Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
208 Mai Nhật Tân 03/10/1999 Nam Đà Nẵng Dược
209 Nguyễn Quốc Tây 01/02/2000 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh 
210 Bùi Văn Tề 22/08/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ thông tin
211 Nguyễn Ngọc Thạch 22/04/2002 Nam Quảng Ngãi Suy nghĩ lại 
212 Trần Thị Thắm 02/06/2002 Nữ Quảng Bình Điều dưỡng
213 Phạm Hiếu Thắng 20/08/2002 Nam Kon Tum Công nghệ kỹ thuật ô tô
214 Lại Xuân Thắng 37595 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
215 Phạm Phú Thanh 11/02/2001 Nam Quàng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
216 Mai Tiến Thành 03/08/2000 Nam Thừa Thiên Huế Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
217 Nguyễn Lương Huy Thành 33905 Nam Quảng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
218 Nguyễn Thị Thu Thạnh 27/12/2002 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
219 Nguyễn Duy Thảo 37400 Nam Quảng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
220 Võ Văn Thảo 04/06/2001 Nam Bình Định Công nghệ thông tin
221 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/08/2002 Nữ Quảng Trị Điều dưỡng
222 Phùng Thị Như Thảo 02/02/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
223 Trần Kim Thảo 20/09/2002 Nữ Quảng Ngãi Kế toán
224 Nguyễn Trúc Thảo 19/08/2002 Nữ Đà Nẵng Kế toán
225 Đinh Thị Thu Thảo 08/03/2002 Nữ Quảng Ngãi Marketing
226 Lê Huỳnh Thảo 20/12/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
227 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/02/2002 Nữ Thừa Thiên Huế Quản trị Khách sạn
228 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/04/2001 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh 
229 Dương Hoàng Thi 21/02/2002 Nữ Quảng Nam Marketing
230 Thiên 24/11/1999 Nam Đăk Lăk Công nghệ thông tin
231 Đỗ Ngọc Hoàng Thơ 04/01/2002 Nữ Quảng Ngãi Marketing
232 Hà Thị Kim Thoa 23/01/2002 Nữ Đăk Lăk Điều dưỡng
233 Hồ Thị Hương Thơm 05/07/2002 Nữ Gia Lai Điều dưỡng
234 Nguyễn Dình Thông 24/11/2000 Nam Hà Tĩnh Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
235 Nguyễn Đình Thông 37378 Nam Quảng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
236 Huỳnh Quang Thống 02/01/2002 Nam Quảng Nam Kế toán
237 Mai Anh Thư 09/10/2001 Nữ Đà Nẵng Quản trị Khách sạn
238 Đặng Hồng Thuận 15/04/2002 Nam Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
239 Võ Thị Minh Thương 18/07/2002 Nữ Gia Lai Điều dưỡng
240 Lê Thị Thương 20/05/2002 Nữ Quảng Trị Điều dưỡng
241 Cao Thị Cẩm Thúy 02/02/2002 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
242 Nguyễn Thị Thu Thúy 37498 Nữ Quảng Nam Dược
243 Nguyễn Thị Thúy 19/09/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh 
244 Châu Thị Như Thùy 08/08/2002 Nữ Kon Tum Điều dưỡng
245 Nguyễn Thị Thùy 17/11/2002 Nữ Phú Yên Quản trị Khách sạn
246 Nguyễn Thị Thùy 20/07/2000 Nam Đà Nẵng Tài chính Ngân hàng
247 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/08/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
248 Nguyễn Thị Thanh  Thủy 02/01/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh 
249 Lê Thị Thúy Tiên 01/06/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
250 Lê Thị Kim Tiên 10/06/2000 Nữ Phú Yên Dược
251 Lê Thị Thủy Tiên 14/11/2001 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh 
252 Tạ Văn Tín 37287 Nam Quảng Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô
253 Võ Nguyễn Như Tính 37320 Nữ Quảng Ngãi Công nghệ kỹ thuật ô tô
254 Trần Vinh Tính 23/06/2001 Nam Quảng Trị Công nghệ thông tin
255 Nguyễn Thị Thanh Tình 02/04/1997 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
256 Nguyễn Hữu Phúc Toàn 23/05/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
257 Lê Khánh Toàn 01/07/1995 Nam Đà Nẵng Công nghệ thông tin
258 Phạm Ngọc Trà 17/11/2002 Nam Quảng Ngãi Công nghệ kỹ thuật ô tô
259 Đặng Thị Thanh Trà 11/12/2002 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Khách sạn
260 Trần Thị Huyền Trâm 09/07/2002 Nữ Quảng Nam Điều dưỡng
261 Châu Nguyễn Thùy Trâm 26/02/2002 Nữ Tuy Hòa Quản trị Khách sạn
262 Nguyễn Bảo Trân 02/04/2002 Nữ Bình Định Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
263 Nguyễn Thu Trang 37561 Nữ Quảng Nam Điều dưỡng
264 Nguyễn Thị Trang 04/03/2002 Nữ Nghệ An Dược
265 Nguyễn Thị Thu Trang 11/09/2002 Nữ Quảng Ngãi Kế toán
266 Nguyễn Thị Trang 17/11/2002 Nữ Phú Yên Quản trị Khách sạn
267 Phạm Thị Đoan Trang 25/09/2001 Nữ Đà Nẵng Quản trị Khách sạn
268 Phạm Thị Đoan Trang 25/09/2001 Nữ Đà Nẵng Quản trị Khách sạn
269 Trần Thị Huyền Trang 20/08/2002 Nữ Quảng Bình Quản trị Kinh doanh 
270 Nguyễn Minh Trí 04/12/2001 Nam Quảng Nam Công nghệ thông tin
271 Bùi Huỳnh Phương Trinh 17/08/2002 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
272 Đào Duy Trọng 10/11/2002 Nữ Bình Định Công nghệ thông tin
273 Lê Thị Thanh Trúc 15/10/2002 Nữ Quảng Nam Điều dưỡng
274 Nguyễn Thị Kim Trúc 06/05/2002 Nữ Gia Lai Dược
275 Trần Chí Trung 37130 Nam Quảng Trị Công nghệ kỹ thuật ô tô
276 Hoàng Hiếu Trung 22/11/2002 Nam Quảng Bình Công nghệ thông tin
277 Nguyễn Ngọc Truyện 26/09/2001 Nam Thừa Thiên Huế Công nghệ thông tin
278 Nguyễn Phan Tự 26/08/2000 Nam Thừa Thiên Huế Công nghệ thông tin
279 Hồ Bùi Minh Tuấn 05/12/1997 Nam Đà Nẵng Công nghệ kỹ thuật ô tô
280 Lê Văn Tuấn 18/04/2001 Nam Nghệ An Quản trị Kinh doanh 
281 Bùi Minh Tuấn 06/11/2001 Nam Quảng Trị Quản trị Kinh doanh (cntt)
282 Nguyễn Đức Tuệ 11/07/2002 Nam Quảng Trị Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
283 Dương Minh Tuệ 37329 Nam Đà Nẵng Công nghệ thông tin
284 Nguyễn Thị Tươi 11/10/2002 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
285 Trương Công Tuyền 03/12/2002 Nam Quảng Ngãi Dược
286 Nguyễn Công Tuyền 19/10/2000 Nam Quảng Bình Kế toán
287 Nguyễn Thị Thu Uyên 03/03/2002 Nữ Nghệ An Dược
288 Lê Thị Thúy Vân 06/12/2000 Nữ Đà Nẵng Công nghệ thông tin
289 Nguyễn Ngọc Vạn 21/08/1999 Nữ Đà Nẵng Quản trị Khách sạn
290 Trần Thị Ngọc Vang 15/11/2000 Nữ Đăk Lăk Quản trị Khách sạn
291  Đỗ Thị Tường Vi 31/10/2001 Nữ Gia Lai Điều dưỡng
292 Nguyễn Thị Tường Vi 10/01/2002 Nữ Gia Lai Dược
293 Lê Thị Tường Vi 37465 Nữ Quảng Nam Quản trị Kinh doanh 
294 Hồ Quốc Việt 37257 Nam Quảng Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
295 Phạm Thị Vinh 15/08/2002 Nữ Quảng Bình Kế toán
296 Nguyễn Trần Triệu Vĩnh 23/02/2002 Nam Quảng Nam Công nghệ thông tin
297 Trương Quang 15/04/2002 Nam Gia Lai Công nghệ kỹ thuật ô tô
298 Nguyễn Thanh 07/04/2002 Nam Quảng Ngãi Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
299 Phạm Đức Anh 12/11/2001 Nam Gia Lai Tài chính Ngân hàng
300 Huỳnh Thị Trúc Vy 37434 Nữ Quảng Nam Điều dưỡng
301 Nguyễn Thị Minh Vy 05/10/2002 Nữ Quảng Ngãi Dược
302 Nguyễn Thị Hiền Xinh 16/07/2000 Nữ Gia Lai Dược
303 Trần Thị Thanh Xuân 13/08/2002 Nữ Quảng Ngãi Điều dưỡng
304 Huỳnh Thị Xuân 06/05/2000 Nữ Đà Nẵng Quản trị Khách sạn
305 Huỳnh Thị Xuân 06/05/2000 Nữ Đà Nẵng Quản trị Khách sạn
306 Lê Thị Hồng Xuyên 16/11/2002 Nữ Gia Lai Điều dưỡng
307 Đoàn Văn Ý 15/09/2001 Nam Quảng Ngãi Công nghệ thông tin
308 Nguyễn Thị Yến 25/06/2000 Nữ Đà Nẵng Kế toán
309 Nguyễn Thị Yến 25/06/2000 Nữ Đà Nẵng Kế toán

 

Đính kèm:
Liên kết website