7/25/2024 11:17:12 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức - Đội ngũ, cộng tác viên

Cơ cấu tổ chức - Đội ngũ, cộng tác viên

 

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo liên tục là một bộ phận của Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng. Với tính chất đặc thù trong công tác truyền thông tuyển sinh của nhà Trường, đặc biệt là công tác tuyển sinh đối với các trường cao đẳng nói chung và trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Đòi hỏi công tác tuyển sinh của nhà trường phải chuyên nghiệp; là đơn vị đầu mối giúp cho học sinh nhận thấy cơ hội, điểm mạnh, quyền lợi, lợi ích và cam kết chất lượng đào tạo, việc làm sau khi tốt nghiệp của học sinh – sinh viên học tập tại Trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC – ĐỘI NGŨ:

1. ThS. Trương Tiến Dưỡng – Giám đốc Trung Tâm

  Email: ttiduong@gmail.com

  Số điện thoại: 0982.585.777

 2. CN. Lê Văn Sành – Chuyên viên Trung tâm

  Email: levansanhyduoc.cdbk@gmail.com

  Số điện thoại: 0979.080.233

 3. ThS. Nguyễn Thị Thùy – Chuyên viên Trung tâm

  Email: nguyenthithuy2111992@gmail.com

  Số điện thoại: 0975.444.986

 4CN. Nguyễn Huya – Chuyên viên Trung tâm

  Email: nguyenhuya2016@gmail.com

  Số điện thoại: 0905.727.812

 5CN. Nguyễn Thị Chi – Chuyên viên Trung tâm

  Email: chinguyen921211@gmail.com

  Số điện thoại: 0906.578.676

Liên kết website