7/25/2024 11:37:08 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo mở Lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ quản lý đầu tư công và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng mở Lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ quản lý đầu tư công và Nghiệp vụ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng. Cụ thể như sau: 02 ngày/lớp (Dự kiến vào thứ 7, chủ nhật tuần cuối tháng 5/2020)

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

      Số:  35/CĐBK-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      

     Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5  năm 2020

          V/v mời tham dự Lớp bồi dưỡng về

           Nghiệp vụ quản lý đầu tư công và

Nghiệp vụ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

           

Kính gửi: Các Cơ quan, đơn vị

 

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng mở Lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ quản lý đầu tư công và Nghiệp vụ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng. Cụ thể như sau:

1. Về thời gian:  02 ngày/lớp (Dự kiến vào thứ 7, chủ nhật tuần cuối tháng 5/2020).

2. Về nội dung:

Lớp 1: Nghiệp vụ quản lý đầu tư công

Lớp 2: Nghiệp vụ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

(Xem Đề cương chương trình kèm theo).

3. Về giảng viên: Các chuyên gia của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Xây dựng.

4. Về địa điểm: Tại trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, 271 Tố Hữu, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

5. Về chứng chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp theo quy định.

6. Về kinh phí: 1.200.000 đồng/học viên/lớp.

 Thông tin chi tiết của lớp học, xin liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo liên tục, 271 Tố Hữu, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Số điện thoại: 0903505787 (Mr Dưỡng), Email:  quanghungcdkh@yahoo.com

Kính thông báo đến Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham dự các khóa học, gửi thông tin về Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng trước ngày 20/5/2020 để Trường chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp. Khi đến dự học, mỗi học viên nộp cho Ban Tổ chức 2 ảnh 3x4 cm để làm Chứng chỉ.

Xin trân trọng thông báo./.

  KT.HIỆUTRƯỞNG                                                                                                  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (đã ký)

                                                               

 

 

                                                                                     TS. Lê Quang Hùng

Liên kết website