2/3/2023 1:28:52 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa KINH TẾ - DU LỊCH áp dụng từ 06/02/2023

 Thời khóa biểu Khoa KINH TẾ - CƠ BẢN

Các Buổi học bôi ĐỎ là các buổi thi Kết thúc môn học

KS15A: Cao đẳng Quản trị khách sạn khóa 15

QT15A: Cao đẳng Quản trị kinh doanh  khóa 15

KT15A: Cao đẳng Kế toán khóa 15

MAR15A: Cao đẳng Marketing  khóa 15

(Vui lòng kích vào file bên dưới chữ đính kèm để xem)

 

 

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website