2/3/2023 2:05:15 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa KINH TẾ - CƠ BẢN áp dụng từ ngày 01/03/2021

Thời khóa biểu Khoa KINH TẾ - CƠ BẢN áp dụng từ ngày 01/03/2021

QTM13B: Trung cấp Quản trị mạng máy tính

CTT13A: Cao đẳng Công nghệ thông tin

OTO13A: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô

KTT13A: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc

XD13A: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

KS13A: Cao đẳng Quản trị khách sạn

QT13A: Cao đẳng Quản trị kinh doanh

DS13A: Cao đẳng Dược 

ĐD13A: Cao đẳng Điều dưỡng

(Vui lòng kích vào file bên dưới chữ đính kèm để xem)

 

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website