7/25/2024 11:08:41 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Giới thiệu ngành Hộ sinh

V ai trò của Hộ sinh trong thực tế là rất quan trọng nhưng trong các chính sách liên quan đến y tế, Điều dưỡng , Hộ sinh thường chưa được coi là lực lượng có vai trò then chốt.  Hiện nay, Việt Nam còn thiếu rất nhiều Điều dưỡng viên và cán bộ hộ sinh nếu so sánh với các chỉ tiêu đã đề ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

gioi-thieu-nganh-ho-sinh-479-hosinh

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo số liệu thống kê của ngành cho thấy ngành Y tế Thành phố phát triển mạnh mẽ với số lượng bệnh viện và cơ sở sản xuất dược ngày càng tăng: 5 bệnh viện trung ương, 5 bệnh viện ngoài công lập, 1 bệnh viện ung thư, 1 bệnh viện Phụ nữ, 8 bệnh viện tuyến thành phố, 7 bệnh viện tuyến quận huyện, 56 trạm y tế xã phường, 14 đơn vị chuyên ngành, 7 trung tâm kế hoạch hóa gia đình, tổng cộng gần 6.000 giường bệnh tương đương 64 giường bệnh/ 1 vạn dân. Theo qui định hiện hành, các trạm y tế tuyến xã phường phải có cán bộ hộ sinh, các bệnh viện tuyến quận huyện phải có Bác sĩ sản nhi và cán bộ hộ sinh, các trung tâm KHH-GĐ cũng cần có cán bộ hộ sinh…

Liên kết website