7/25/2024 11:04:38 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HSSV

B Ộ LĐ, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CĐBK ĐÀ NẴNG                             Độc lập Tự do - Hạnh phúc                             

         Số: 112 TB-CKB/BPKT                                                ***********

                                                                                 Đà Nẵng, ngày 25 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT ngày 13/6/2014.

Căn cứ nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 của Chính Phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật của bảo hiểm y tế.

Căn cứ theo công văn số 1005/BHXH-QLT ngày 12/07/2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc thu tiền BHYT.

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo cho các em sinh viên hệ Cao

đẳng, Trung cấp và Liên thông chính quy tập trung bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế. Sinh viên được khuyến khích nên tham gia Bảo hiểm tai nạn.

1. Mức phí:

          - Bảo hiểm y tế:         491.400đ/người/năm

          - Bảo hiểm tai nạn:      90.000đ/người/năm

2. Thời gian nộp từ ngày ra thông báo đến 20/09/2017

3. Địa điểm: Các em sinh viên đến nộp tiền tại phòng kế toán.

4. Những sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương, hoặc BHYT thuộc diện chính sách, các em photo lại thẻ BHYT (không cần công chứng) đến nộp tại phòng Kế toán.

Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu sinh viên không nộp tiền đúng thời

hạn và nội dung như trên.

 

                                                                                BAN GIÁM HIỆU

Liên kết website