7/25/2024 10:52:51 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo Yêu cầu đạt kỹ năng mềm khi tốt nghiệp đối với học sinh sinh viên của trường 2022

 Thông báo Yêu cầu đạt kỹ năng mềm khi tốt nghiệp đối với học sinh sinh viên của trường 2022

Liên kết website