7/25/2024 10:50:32 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo về việc Tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp XD12A

 

 BỘ LĐ - TB & XH

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN

Số: ……/TB-CĐBK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày …. tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp XD12A

 

           Trường cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp “ Kỹ sư thực hành” cho sinh viên Cao đẳng, ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng lớp XD12A tại trường với các nội dung sau:

           1/ Thời gian và địa điểm

-         Lúc 15h00 ngày 20/03/2021( thứ 7);

-         Tại: Hội trường Tầng 2 của trường, số 271 Tố Hữu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

           2/ Thành phần tham dự

-         Toàn thể sinh viên lớp XD12A;

-         Mời quý thầy cô lãnh đạo trường: Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, Trưởng các Khoa, Phòng và Trung tâm; Quý thầy cô giảng viên là giáo viên chủ nhiệm, giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy của lớp.

3/ Phân công trách nhiệm phục vụ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp (có kế hoạch kèm theo);

4/  Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu sinh viên khi tham dự buổi lễ phát Bằng tốt nghiệp phải đeo khẩu trang và sát khuẩn theo đúng quy định của ngành y tế.

            Để buổi Lễ thành công tốt đẹp, Ban giám hiệu trường yêu cầu quý thầy cô và các em sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Ghi chú: Sinh viên nhớ mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc thẻ sinh viên)

Nơi nhận:

- HĐQT và BGH trường (Báo cáo);

- Các phòng/Khoa, Trung tâm;

- Đăng tin trên Website trường;

- Sinh viên XD12A (để thực hiện);

- Lưu: VT, Khoa CN, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

 

Ths. Nguyễn Bá Hiền

 

Liên kết website