7/25/2024 10:00:55 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo Khám sức khỏe cho HSSV Khóa 13 năm học 2020-2021

 Thông báo Kham sức khỏe cho HSSV khóa 13 năm học 2020-2021

Đính kèm:
Liên kết website