7/25/2024 11:56:43 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v Phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp DD8C6

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : ……./TB-CĐBK-ĐT                      Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc Phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp DD8C6

 

     Căn cứ đề xuất của Khoa Y Dược và Phòng đào tạo, HĐQT và BGH nhà trường, thống nhất không tổ chức Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp (tập trung) cho sinh viên lớp DD8C6 như kế hoạch đã định. Giao Phòng Đào tạo trường tổ chức phát trực tiếp cho sinh viên tại Văng phòng của Phòng Đào tạo.

Nay, Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên lớp DD8C6 của trường được biết lịch phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên của lớp như sau :

1.     Thời gian phát Bằng: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 8g30 ngày 10/10/2020 (thứ 7).

2.     Địa chỉ phát: tại cơ sở 2: Số 271, đường Tố Hữu, Quận Cảm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

3.     Lệ phí nhận Bằng: 30.000 đồng/sv (nếu sinh viên chưa đóng);

4.     Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu sinh viên khi vào trường nhận Bằng tốt nghiệp phải đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định của ngành y tế.

 

Trân trọng./.

  

Nơi nhận:

-          Sinh viên lớp DD8C6 (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường (Báo cáo);

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu P. Đào tạo.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

(đã ký)

ThS. PHẠM ĐÌNH HÂN

 

 

Liên kết website