7/25/2024 11:26:10 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về việc cho phép học sinh sinh viên trở lại trường để tiếp tục học tập sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 gây ra

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : ………./TB-CĐBK                               Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2020

 

 

 
 
                                                                       THÔNG BÁO

Về việc cho phép học sinh sinh viên trở lại trường để tiếp tục học tập

sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 gây ra

 
 
 

 

                           Kính gửi:   -    Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

                     -         Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Thực hiện Công văn số 423/TCGDNN-HSSV ngày 28/02/2020 của Tổng cục GDNN và Công văn số 1322/UBND-SGDĐT ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể giảng viên, học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.      Nay cho phép học sinh sinh viên (HSSV) được trở lại trường kể từ ngày 09/3/2020 (thứ 2) để tiếp tục học tập theo đúng thời khóa biểu tại các Khoa (đăng trên Website của trường: bachkhoadanang.edu.vn).

2.      Địa chỉ học tập tại cơ sở 1: Số 125, đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3.      Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV khi đến trường phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Tổ chức y tế  các cấp, với các nội dung cơ bản như sau:

-         Thực hiện việc sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào trường;

-         Nếu có biểu hiện sốt cao, ho, khó thở,.. thì không đến trường và báo cáo với người có trách nhiệm. Đồng thời, đến cơ sở y tế gần nhất để khám và theo dõi, …..

-         Tự thực hiện các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho bản thân (giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn uống đủ chất dinh dưỡng…) và đeo khẩu trang theo đúng quy định của ngành y tế.

4.      Ban Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh đã duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở đơn vị chức năng thực hiện công tác vệ sinh, xịt thuốc khử trùng nơi giảng đường, Ký túc xá và các nơi công cộng khác. Đảm bảo cảnh quang môi trường tại nơi học và làm việc sạch sẽ, an toàn đúng quy định.

Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

-            Như trên (để thực hiện)

-            HĐQT và BGH trường;

-            Đăng tin trên Website trường;

-            Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

Liên kết website