7/26/2024 12:04:29 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch - năm 2019

THÔNG BÁO

Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch - năm 2019

 

 Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2019: CBGV-NV và HSSV được nghỉ liên tục 3,5 ngày kể từ chiều 29/12/2018 (chiều thứ 7) đến hết ngày 01/01/2019, bắt đầu làm việc và học tập từ ngày 02/01/2019 (thứ 4)

2. Bố trí thời gian làm việc và học tập bù ngày 31/12/2018 (thứ 2) vào 2 buổi chiều thứ 7 (chiều thứ 7 ngày 05/01/2019 và chiều thứ 7 ngày 12/01/2019); giao trách nhiệm cho trưởng phòng Tổng hợp nhắc nhở CBGV-NV và HSSV nghiêm túc thực hiện thời gian làm việc và giảng dạy bù.

3. Giao trách nhiệm cho Tổ Bảo vệ phân công thường trực 24/24 đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ.

4. Trưởng phòng Đào tạo – HSSV phối hợp với các Khoa bố trí Thời khóa biểu HSSV được nghỉ và giảng dạy bù theo thời gian trên.

5. Giao trách nhiệm cho trưởng các Khoa, Phòng, đơn vị nhắc nhở CBGV-NV kiểm tra, tắt điện nước, điều hòa, máy tính trong phòng làm việc, phòng thực hành và khóa cửa cẩn thận trước khi nghỉ.

 

Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

    

           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (báo cáo)   

- Các phòng/khoa, đơn vị (thực hiện);                                       ThS. Nguyễn Bá Hiền                         

- Lưu: TH.      

Liên kết website