7/25/2024 11:49:17 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo Mời dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường

THÔNG BÁO

Về việc mời dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (2008 – 2018)

  

Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (2008 – 2018) và đón nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng; Hiệu trưởng nhà trường xin thông báo cho toàn thể HSSV các lớp chính quy, các lớp liên thông đang học tập tại trường tham dự lễ kỷ niệm như sau:

- Thời gian: Từ 7h30 đến 11h00 ngày 17 tháng 11 năm 2018 (01 buổi)

- Tại địa điểm: Cơ sở II – Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

                                      (Số 271 – Tố Hữu Đà Nẵng)

- Thành phần mời dự:

          + Toàn thể HSSV chính quy các khóa 9,10, 11 đang học tập tại trường

          + Toàn thể HSSV liên thông đang học tập tại trường

          + Đại diện các lớp Cao đẳng liên thông đang học và đã ra trường.

- Trang phục dự lễ: Trang phục của trường hoặc quần tây, áo sơ mi (đối với nam) quần tây, áo sơ mi, váy, áo dài (đối với nữ); tuyệt đối không được mặc áo thun, quần rin rách gối gây phản cảm trong buổi lễ.

- Vị trí ngồi các lớp theo hướng dẫn của Ban tổ chức buổi lễ

- Giao trách nhiệm cho Phòng Đào tạo – HSSV, các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo cho toàn thể HSSV được biết sắp xếp tham dự đông đủ (các lớp gửi danh sách về Phòng Đào tạo – HSSV trước ngày 10/11/2018)

Đề nghị các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm và các em HSSV nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                     

- HĐQT, BGH

- Các phòng, khoa, đoàn thể

- GVCN các lớp

- BCS các lớp

- Lưu VT

                                                                         ThS. Nguyễn Bá Hiền

Liên kết website