7/25/2024 11:49:58 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa mới - năm 2018

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                           Đà Nẵng, ngày 7 tháng 8 năm 2018

  LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA – 2018

Căn cứ Công văn số 1619/TCGDNN-NG ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên -giảng viên các trường trung cấp, Cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2018. Nay Trường ban hành lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa năm 2018 như sau:

Số TT

Ngày

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

Địa điểm

01

(Thứ 2) 13.8.2018

 

Buổi sáng: 8g đến 11g

 

- Ổn định tổ chức, biên chế các lớp (danh sách từng lớp)

- Công bố QĐ  giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp

- Phổ biến quy chế đào tạo TC, Cao đẳng và quy chế về công tác học sinh sv (TT09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH + TT17/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)

Nguyễn Đức Hường: PP đào tạo

Hội trường B

(tầng 7)

Buổi chiều: 14g 30 đến 16g30

Sinh viên tự tìm chỗ nội trú, ổn định sinh hoạt

 

 

02

(Thứ 3)

14.8.2018

 

Buổi sáng: 8g đến 11g

 

-Giới thiệu về trường, cơ cấu tổ chức Phòng, Khoa, Đoàn thể

-Nội quy nhà trường: giờ giấc vào ra lớp, đi học, tan học

-Quy định về thu học phí, lệ phí, bảo hiểm Y tế…

Phòng Tổng hợp

Hội trường B

(tầng 7)

03

(Thứ 4)

15.8.2018

 

Buổi sáng: 8g đến 11g

 

Tình hình an ninh chính tri, trật tự xã hội trên địa bàn tp Đà Nẵng

Mời Công an tp Đà Nẵng báo cáo (PA83)

Hội trường B

(tầng 7)

04

(Thứ 5)

16.8.2018

 

Buổi sáng: 8g đến 11g

 

Thầy cô giáo các Khoa gặp gỡ, giao lưu với sinh viên của Khoa mình về : - ngành đào tạo, nội dung chương trình đào tạo,

- Các quy định của Khoa về học tập, thi cử

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

-  Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lâm thời chỉ định lớp trưởng, lớp phó

Trưởng các Khoa

Các Khoa đăng ký Hội trường

05

(Thứ 6)

17.8.2018

 

 

Khám sức khỏe

(Toàn thể sinh viên mới nhập học)

 

Tại trường

(125 Phan Đăng Lưu, ĐN)

                                                                                                 

Nơi gửi:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

-          HĐQT, BGH

-          Các phòng/khoa                                                                          (Đã ký và đóng dấu)

-          Lưu VT, ĐT

 

                                                                                                 ThS. Nguyễn Bá Hiền

Liên kết website