7/25/2024 11:19:51 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

TB thời gian nghỉ hè năm học 2017-2018 và vào năm học mới 2018-2019

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và theo đề nghị của các Khoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2017-2018 và thời gian vào năm học 2018-2019 cho học sinh sinh viên toàn trường, cụ thể như sau:

1.      KHOA CÔNG NGHỆ:

- Các lớp cao đẳng Khóa 9 và Khóa 10; các lớp trung cấp khóa 10: Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 31/07/2018, ngày 01/08/2018 bắt đầu học HK1 theo TKB, năm học 2018-2019.

2.      KHOA KINH TẾ - CƠ BẢN:

- Các lớp cao đẳng Khóa 9 : Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 31/08/2018, ngày 01/09/2018 bắt đầu học HK1 theo TKB, năm học 2018-2019.

- Các lớp cao đẳng Khóa 10: Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 12/7/2018 đến hết ngày 12/08/2018, ngày 13/8/2018 bắt đầu học lại.

3.      KHOA Y DƯỢC:

- Các lớp cao đẳng Khóa 9: Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 02/8/2018 đến hết ngày 2/9/2018, ngày 03/9/2018 bắt đầu học HK1 theo TKB, năm học 2018-2019.

- Các lớp cao đẳng Khóa 10 và trung cấp Khóa 10: Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 12/7/2018 đến hết ngày 12/8/2018, ngày 13/8/2018 bắt đầu học lại.

 (Các lớp xem kế hoạch nghỉ hè theo từng Khoa)

- Các lớp cao đẳng liên thông khóa 7 và 8: Không nghỉ hè mà theo kế hoạch học tập của Khoa.

- Riêng các lớp cao đẳng khóa 10, trung cấp khóa 10, liên thông khóa 7: Ngày 13/8/2018 bắt đầu học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh theo thông báo ngày 12/6/2018  của Trường (Học GDQP-AN Tại CS2 trường CĐ Bách Khoa Đà Nẵng số 271 Tố Hữu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

 

Nhận được thông báo này, Ban Giám Hiệu yêu cầu các Khoa thông báo đến từng Giảng viên, học sinh - sinh viên biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

-HĐQT(Thay báo cáo); BGH

-Các Khoa, Phòng ( Để thực hiện và

thông báo cho sinh viên)

-Đăng tin Website trường

-Lưu VT, ĐT

       ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

Liên kết website