7/26/2024 12:09:16 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v Phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp DD8C5

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : ……./TB-CĐBK-ĐT                            Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc Phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp DD8C5

 

     Thực hiện Thông báo số 17/TB-CĐBK ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 và đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên của trường khi đi học trở lại.

HĐQT và BGH nhà trường, thống nhất không tổ chức Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp (tập trung) cho sinh viên lớp DD8C5 như kế hoạch đã định. Giao Phòng Đào tạo trường tổ chức phát trực tiếp cho sinh viên tại Văng phòng của Phòng Đào tạo.

Nay, Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên lớp DD8C5 của trường được biết lịch phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên của lớp như sau :

1.      Thời gian phát Bằng: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 8g30 ngày 03/3/2020 (thứ 3).

2.      Địa chỉ phát: tại cơ sở 2: Số 271, đường Tố Hữu, Quận Cảm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

3.      Lệ phí nhận Bằng: 30.000 đồng/sv (nếu sinh viên chưa đóng);

4.      Nhà trường có tổ chức đo nhiệt độ bằng máy đo thân nhiệt và sát khuẩn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV khi vào trường. Do vậy, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định trên trước khi vào trường nhận Bằng tốt nghiệp và phải đeo khẩu trang theo đúng quy định của ngành y tế.

 

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

-            Sinh viên lớp DD8C5 (để thực hiện)

-            HĐQT và BGH trường (Báo cáo);

-            Đăng tin trên Website trường;

-            Lưu P. Đào tạo.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

 

ThS. PHẠM ĐÌNH HÂN

 

 

Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website