6/22/2024 12:42:06 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Đội ngũ giáo viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Đội ngũ giáo viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, vui lòng xem file đính kèm

STT

Tổng số

Số nữ

Trình độ chuyên môn

Giáo sư, P. giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

(CKI)

Đại học

Cao đẳng

Khác

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1. Cơ hữu, hợp đồng dài hạn

127

67

2

1,5

10

7,8

51

40,15

64

50,3

0

0.00

0

0.00

2. Nhân viên các loại (cơ hữu+hợp đồng)

07

07

0

0

0

0.00

 

 

 

 

04

 

03

 

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website