7/25/2024 11:03:34 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khen thưởng năm 2017

Danh sách sinh viên Cao đẳng hệ chính qui khóa 7 và Trung cấp hệ chính qui khóa 8 tốt nghiệp được khen thưởng năm 2017.

Vui lòng xem file đính kèm

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website