7/25/2024 10:54:28 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Bảng điểm kết quả học tập toàn khóa 8 - Khoa Kinh tế

 Bảng điểm kết quả học tập toàn khóa 8 (niên khóa 2015-2018) - Tốt nghiệp

Danh sách tập tin đính kèm

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website