Thông báo tuyển sinh Đại học từ xa liên thông và dài hạn năm 2017

                 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:      /TBTS-CĐBK                                                                Đà Nẵng, ngày 15 tháng 2 năm 2017

             

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA LIÊN THÔNG VÀ DÀI HẠN

NĂM 2017

                                               

Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng phối hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc Dân tuyển sinh đào tạo đại học liên thông và đại học từ xa như sau:

1) Hệ đại học liên thông từ xa, bao gồm:

1.1) Liên thông từ Cao đẳng lên đại học từ xa, thời gian đào tạo: 18 tháng

1.2) Liên thông từ Trung cấp lên đại học từ xa, thời gian đào tạo: 24 tháng, (riêng ngành Quản trị  du lịch và lữ hành 30 tháng)

1.3) Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (không thi tuyển)

2) Hệ đại học từ xa, bao gồm:

2,1) Hệ đại học từ xa dài hạn, thời gian đào tạo 4 năm

2.2) Hệ đại học từ xa văn bằng 2, thời gian đào tạo 2 năm

2.3) Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (không thi tuyển)

3) Các chuyên ngành đào tạo:

3.1) Hệ Liên thông Cao đẳng lên đại học có 6 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản lý kinh tế, Luật kinh tế, Luật kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

3.2) Hệ Liên thông Trung cấp lên đại học có 4 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Luật kinh tế, Luật kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

3.3) Hệ Đại học văn bằng 2 có 4 chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng, Quản trị doanh nghiệp, Quản lý kinh tế, Tiếng Anh Thương mại

3.4) Hệ đào tạo từ xa dài hạn có 5 chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại, Kế toán, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản lý kinh tế                          

4) Hồ sơ tuyển sinh: Văn bằng tốt nghiệp, phiếu đăng ký xét tuyển, sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác, 2 ảnh cỡ 3x4.

5)Thời gian đăng ký xét tuyển, kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30/08/2017

6) Lệ phí xét tuyển và học phí: Lệ phí xét tuyển : 100.000đ/hồ sơ; mua hồ sơ: 30.000đ/bộ, học phí : 264.000đ/1 tín chỉ (thu theo từng học kỳ 5 hoặc 6 tháng, thu vào đầu mỗi học kỳ)

7) Hình thức học tập: Học không tập trung, lấy tự học là chủ yếu, kết hợp với hướng dẫn của giáo viên, học theo học chế tín chỉ, đối với mỗi học phần, sinh viên đến tập trung tại trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng 2 lần, chủ yếu là vào thứ 7 và chủ nhật.

8) Bằng tốt nghiệp:Sinh viên tốt nghiệp được Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân cấp bằng đại học theo hình thức giáo dục từ xa, được Nhà nước đảm bảo tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng đại học của các loại hình giáo dục khác, được quyền học lên các bậc học cao hơn.

9) Địa điểm học, mua và nộp hồ sơ: Tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 125 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên hoặc qua điện thoại số 02363.640.666 hoặc số 02363.640.676

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                 Th.S NGUYỄN    HIỀN 

 

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)