TB tuyển sinh Đại học chuyên ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

                 Số         /TB-CĐBK

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      

     Đà Nẵng, ngày      tháng  năm 2018

THÔNG BÁO

                     Tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm, vừa học từ Trung cấp,

        Cao đẳng lên đại học ngành điều dưỡng và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng hợp tác với trường đại học Trà Vinh (Trường công lập) tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm, vừa học từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành điều dưỡng và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trong năm 2018 như sau:

1. Đối tượng:

- Ngành Điều dưỡng: Là những người có Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành điều dưỡng. Những người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe khác phải có chứng chỉ chuyển đổi sang ngành điều dưỡng.

- Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: Là những người có Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. Những người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe khác phải có chứng chỉ chuyển đổi sang ngành kỹ thuật xét nghiệm y học.

2.     Hình thức đào tạo:

Vừa làm vừa học, ưu tiên bố trí học các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

  3.     Thi tuyển

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

Thời gian

đào tạo (năm)

Trung cấp

Cao đẳng

1

Điều dưỡng

Thi tuyển 3 môn:

Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành

3.0

2.0

2

Kỹ thuật xét nghiệm y học

3.0

2.0

4.      Hồ sơ gồm có:

1.     Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu;

2.     Bản sao công chứng TC, CĐ (02 bản) và bảng điểm toàn khóa bậc TC, CĐ (02 bản)

3.     Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh;

4.     Bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề (đối với các ngành khoa học sức khỏe) (nếu chưa có chứng chỉ người học phải làm bản cam kết)

5.     Bản sao công chứng giấy tờ ưu tiên (nếu có);

6.     04 ảnh màu (chụp theo kiểu CMND) cỡ 4 x 6 cm;

7.     Hai bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên.

5. Thời hạn phát hành hồ sơ và kinh phí đào tạo:

- Thời gian:

+ Thi tuyển đợt tháng 4/2018: T ừ ngày ra thông báo đến ngày 31 / 03 /201 8. Ôn tập kiến thức dự kiến từ ngày 01/4/2018.Ngày thi tuyển dự kiến: 21 và 22/4/2018 (thứ bảy và chủ nhật).

-        Địa điểm mở lớp: Tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, 125 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng

-        Kinh phí đào tạo: dự kiến 1.500.000đ/tháng

Mọi thông tin liên hệ Tổ tuyển sinh Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng  – Số 125 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ĐT:  0906444429 (Thầy Hòa)                                                                                               

    Điện thoại:          02363640666,         E.mail:quanghungcdkh@yahoo.com

    Website: http://www.bachkhoadanang.edu.vn

  

                                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       

 

 

                                                                                           TS. Lê Quang Hùng
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác: