Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính qui năm 2014

                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2014

THÔNG TIN TUYỂN SINH
CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM 2014

I. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU: 1000 chỉ tiêu

Tên trường.

Ngành học

trường

 ngành

Khối

 thi

Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

CKB

 

 

- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường tổ chức thi tuyển
và xét tuyển:

+ Thi tuyển: Tổ chức thi
các khối A, A1, B, D1
theo đề thi chung của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Ngày thi theo qui định của Bộ.

+ Xét tuyển: Trường lấy
kết quả thi ĐH và CĐ
năm 2014 của những thí
sinh dự thi khối A; A1;
B; D1,2,3,4,5,6 vào các
trường đại học, cao đẳng
trong cả nước theo đề
thi chung của Bộ
GD&ĐT để xét tuyển.
Thời gian nhận hồ sơ
xét tuyển kể từ ngày Bộ
GD&ĐT công bố điểm sàn.

- Điểm xét trúng tuyển
chung cho toàn trường
căn cứ theo điểm sàn
của Bộ GD&ĐT.

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1.Quản trị Kinh doanh gồm các chuyên ngành:

 

C340101

A;A1;D

+ Quản trị Kinh doanh Du lịch

 

 

 

+ Quản trị KD Thương mại

 

 

 

2. Tài chính – Ngân hàng

 

C340201

A;A1;D

3. Kế toán

 

C340301

A;A1;D

4. Marketing

 

C340115

A;A1;D

5. Công nghệ kĩ thuật Xây dựng

 

C510103

A;A1;D

6. Tin học ứng dụng

 

C480202

A;A1;D

7. Điều dưỡng

 

C720501

B


II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP:

       1. Chương trình đào tạo:Xem chương trình đào tạo các chuyên ngành trên Website của Trường  http://www.bachkhoadanang.edu.vn

       2. Bằng cấp:Được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng hệ chính qui, được liên thông lên Đại học

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN: Năm 2014 trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển, cụ thể như sau:

       1. Đăng ký dự thi : Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (CKB) thì phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh tại các trường THPT (thí sinh tự do nộp tại Sở GD&ĐT quy định). Nếu chưa nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo tuyến Sở GD&ĐT thì nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng bách Khoa Đà nẵng (không nộp qua bưu điện).

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

       - Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).

       - 03 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.

       - Ba phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 18).

       - Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).

       Riêng đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.

       Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT): Theo lịch công tác tuyển sinh năm 2014 của Bộ GD&ĐT

       2. Đăng ký xét tuyển: Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học, cao đẳng thì nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng hoặc nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Ban tuyển sinh Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

       Giấy chứng nhận kết quả thi(bản gốc có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi) và 02 phong bì đã dán đủ tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc của thí sinh.

       Ghi chú: Nếu thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh được rút hồ sơ đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trong sổ nhận hồ sơ của Ban tuyển sinh (thí sinh nộp qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường).

      Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT): Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Ban tuyển sinh Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng số 125 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Điện thoại: 0511 3640666- 3640676;

         Website: www.bachkhoadanang.edu.vn           

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                               ThS. TRƯƠNG VĂN BẢO

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)