Cập nhật ngày 19/10/2016,10:28:44

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật HR Network thông báo chiêu sinh

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật HR Network thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo tiếng Nhật N5, N4, N3. Giảm 20% học phí cho 20 học viên đầu tiên đăng ký. Thời hạn đăng ký học 31/10/2016.
Đăng ký ghi danh và nộp học phí tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao đẳng Bách Khoa. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm
File đính kèm:   ct-dao-tao-tieng-nhat-hrn_cdbk.pdf
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày