Thời khóa biểu Khoa Công nghệ từ ngày 24/04/2017

Thời khóa biểu Khoa Công nghệ, vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm:   thoi_khoa_bieu_kcn_2442017.mht   thoi_khoa_bieu_kcn_2442017.xls
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)