Cập nhật ngày 20/12/2017,08:56:16

Thông báo nộp học phí và bảo hiểm y tế của HSSV năm học 2017-2018

BỘ LĐ THƯƠNG BINH & XÃ HỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Số.261./TB/CĐBK-ĐT                                              Đà Nẵng, ngày 18  tháng 12 năm 2017

                                                       THÔNG BÁO

            (V/v nộp học phí và bảo hiểm y tế của HSSV năm học 2017-2018)

 

                Kính gửi:   - Trưởng các Khoa (tổ trưởng bộ môn);

                                  - Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp;

                                  - Các lớp học sinh sinh viên trong toàn trường

      Hiện nay nhiều sinh viên - học sinh chưa nộp học phí và  tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Nay trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng thông báo cho tất cả các sinh viên các khóa đang học tại trường được biết:

    - Các sinh viên hiện nay chưa mua bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa hoàn thành học phí của học kỳ I năm học 2017-2018 khẩn trương về phòng kế toán để nộp học phí và đóng bảo hiểm y tế bắt buộc.(Có danh sách kèm)

    (Sinh viên nào  đã có bảo hiểm mua tại địa phương phải photo bảo hiểm để nộp lại cho phòng kế toán.)

    Sau ngày 22/12 sinh viên nào không mua bảo hiểm y yế bắt buộc sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm của học kỳ I năm học 2017-2018;

    Sinh viên nào chưa hoàn thành học phí sẽ không được thi kết thúc học phần của những môn tiếp theo.

         Vậy Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng khoa nhắc nhở Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập và các sinh viên các lớp thuộc khoa mình chưa hoàn thành học phí và bảo hiểm y tế  thực hiện tốt nội dung thông báo này.

 

                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

    Nơi nhận:                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   - Các khoa ;BGH”để biết”                                                              

   - GVCN, CVHT các lớp; các lớp                                            đã ký

   -  Lưu VT & ĐT 

  

 

                                                                                   NGƯT,TS. LÊ QUANG HÙNG

 

 

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày
Tuyển sinh 2017
Tu van tuyen sinh - Truong Cao Dang Bach Khoa Da Nang - 1
0236.3640666 - 3640676
Nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến
Đọc nhiều nhất
Video clips
Vui lòng tải Flash Player để xem clip này.
Thông tin truy cập
Trực tuyến
47
Trong ngày
183
Trong tháng
17461
Lũy kế
4995420
FBCDBK
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời Khóa Biểu
Thông tin tuyển dụng
Ký túc xá Đà Nẵng
Phần mềm kế toán Misa