Cập nhật ngày 20/12/2017,08:46:49

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

 

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XH

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG

   BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số:       /TB/CĐBK-TH                                         Đà Nẵng, ngày      tháng 12 năm 2017

    THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

 Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh - sinh viên  như sau:

1. Nghỉ 01 (một) ngày:    Thứ hai, ngày 01/01/2018

2. Giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Tổng hợp phân công Tổ Bảo vệ thường trực đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ.

3. Trưởng Phòng Đào tạo – Công tác HSSV phối hợp với các Khoa bố trí thời khóa biểu dạy và học hợp lý theo thời gian trên.

4. Đề nghị CBGV-NV các phòng/khoa kiểm tra các phòng làm việc, phòng thực hành, tắt toàn bộ nguồn điện, nước, máy móc thiết bị và khóa cửa cẩn thận trước khi nghỉ.

Ban Giám hiệu đề nghị lãnh đạo các phòng/khoa, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này.

 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

    Nơi nhận:

    - Các phòng/khoa, đơn vị;                                    ThS. Nguyễn Bá Hiền                         

      - Lưu: TH.       


Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày
Tuyển sinh 2017
Tu van tuyen sinh - Truong Cao Dang Bach Khoa Da Nang - 1
0236.3640666 - 3640676
Nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến
Đọc nhiều nhất
Video clips
Vui lòng tải Flash Player để xem clip này.
Thông tin truy cập
Trực tuyến
36
Trong ngày
172
Trong tháng
17450
Lũy kế
4995409
FBCDBK
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời Khóa Biểu
Thông tin tuyển dụng
Ký túc xá Đà Nẵng
Phần mềm kế toán Misa