Cập nhật ngày 31/03/2017,09:30:05

Thông báo lịch nghỉ Lễ 10/3 (AL) - 30/4 & 1/5/2017

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG

   BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:       /TB-CĐBK-TH                         Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 Âm lịch);

kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2017)

và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

Căn cứ Điều 73 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung về quy định người lao động hàng năm được nghỉ việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên được biết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ LỄ:

1. Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

Nghỉ 01 (một) ngày: thứ Năm, ngày 06/4/2017 (tức mồng 10 tháng 3 Âm lịch).

2. Dịp Kỷ niệm 42 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2017) và Quốc tế Lao động 1/5:

Nghỉ liên tục 03 (ba) ngày: từ Chủ Nhật, ngày 30/4/2017 đến hết thứ Ba, ngày 02/5/2017 (Ngày thứ Ba, 02/5/2017 nghỉ bù ngày Chủ Nhật, 30/4/2017).

 

II. BAN GIÁM HIỆU ĐỀ NGHỊ:

- Lãnh đạo phòng Đào tạo - CT HSSV và các khoa sắp xếp thời khóa biểu và thông báo cho giảng viên và học sinh, sinh viên được biết thời gian nghỉ.

- Lãnh đạo các phòng, khoa nhắc nhở CBGV-NV kiểm tra, tắt các hệ thống điện, máy tính trong phòng làm việc và khóa cửa cẩn thận trước khi nghỉ.

- Giao trách nhiệm cho phòng Tổng hợp treo cờ, khẩu hiệu và nhắc nhở Tổ Bảo vệ phân công thường trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn trong các ngày nghỉ.

 Ban Giám hiệu thông báo cho các phòng, khoa, đơn vị, toàn thể  CBGV-NV và HSSV được biết để triển khai thực hiện.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

    Nơi nhận:

    - Các phòng/khoa, đơn vị; 

    - Lưu: TH.                                                              ThS. Nguyễn Bá Hiền


      

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày
Tuyển sinh 2017
Tu van tuyen sinh - Truong Cao Dang Bach Khoa Da Nang - 1
0236.3640666 - 3640676
Nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến
Đọc nhiều nhất
Video clips
Vui lòng tải Flash Player để xem clip này.
Thông tin truy cập
Trực tuyến
98
Trong ngày
655
Trong tháng
18872
Lũy kế
4996831
FBCDBK
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời Khóa Biểu
Thông tin tuyển dụng
Ký túc xá Đà Nẵng
Phần mềm kế toán Misa