Cập nhật ngày 05/06/2017,10:05:42

TB thời gian nghỉ hè năm học 2016-2017 và vào năm học mới 2017-2018

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S :  ………./CĐBK- ĐT

(Về thời gian nghỉ hè năm học 2016-2017 và vào năm học mới 2017-2018)

                   Đà Nẵng , ngày  ….  tháng  05  năm  2017.

              

                Kính gửi:  CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và theo đề nghị của các Khoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2016-2017 và thời gian vào năm học 2017-2018 cho học sinh sinh viên toàn trường, cụ thể như sau:

1.     KHOA CÔNG NGHỆ :

-  Các lớp cao đẳng Khóa 8 và Khóa 9: Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 15/06/2017 đến hết ngày 30/07/2017, ngày 31/07/2017 bắt đầu học HK1 theo TKB, năm học 2017-2018.

-    Lớp trung cấp mầm non MN9B : Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ 20/06/2017 đến hết ngày 30/07/2017, ngày 31/07/2017 bắt đầu học HK1 theo TKB, năm học 2017-2018

2.     KHOA KINH TẾ - CƠ BẢN :

-  Các lớp Cao đẳng Khóa 8 và cao đẳng Khóa 9: Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 15/06/2017 đến hết ngày 30/07/2017, ngày 31/07/2017 bắt đầu học HK1 theo TKB, năm học 2017-2018.

-  Các lớp trung cấp Khóa 9  : Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ 15/06/2017 đến hết ngày 30/07/2017, ngày 31/07/2017 bắt đầu học HK1 theo TKB, năm học 2017-2018.

3.     KHOA Y DƯỢC :

-  Các lớp Cao đẳng Khóa 8; cao đẳng Khóa 9 và Trung cấp Khóa 9: Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 22/06/2017 đến hết ngày 30/07/2017, ngày 31/07/2017 bắt đầu học HK1 theo TKB, năm học 2017-2018.

-  Các lớp cáo đẳng liên thông khóa 6: Không nghỉ hè mà theo kế hoạch học tập của Khoa

Nhận được thông báo này, Ban Giám Hiệu yêu cầu các Khoa thông báo đến từng Giảng viên, học sinh biết để thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

-      HĐQT(thay báo cáo)

- Các Khoa, Phòng ( để thực hiện và

thông báo cho sinh viên)

-      Lưu VT, ĐT                                                                               ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

       

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày
Tuyển sinh 2017
Tu van tuyen sinh - Truong Cao Dang Bach Khoa Da Nang - 1
0236.3640666 - 3640676
Nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến
Đọc nhiều nhất
Video clips
Vui lòng tải Flash Player để xem clip này.
Thông tin truy cập
Trực tuyến
50
Trong ngày
186
Trong tháng
17464
Lũy kế
4995423
FBCDBK
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời Khóa Biểu
Thông tin tuyển dụng
Ký túc xá Đà Nẵng
Phần mềm kế toán Misa