Cập nhật ngày 12/10/2011,14:18:41

Quyết định khen thưởng HS-SV đạt danh hiệu học sinh giỏi năm 2010-2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 5036/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng.

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy.

Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng thi đua và khen thưởng nhà trường ngày 10 tháng 9 năm 2011 về việc xét khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2010-2011.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận 79 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo)đạt danh hiệu học sinh Giỏi năm 2010-2011.
Điều 2: Tặng giấy khen và số tiền thưởng theo quy định của nhà trường
Điều 3: Các khoa, Phòng và các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG


Xem danh sách HS-SV đạt loại giỏi trong tập tin đính kèm

File đính kèm:   danh sach hoc sinh sinh vien dat danh hieu hoc sinh - sinh vien gioi.htm
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày