Cập nhật ngày 03/07/2017,15:10:12

Khoa Y dược_Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp T06/2017

Khoa Y dược_Danh sách SV Cao đẳng khóa 7, hệ chính qui, được công nhận tốt nghiệp, ngày xét 23/06/2017.

Vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm:   ds-cong-nhan-tot-nghiep-khoa-ky-2017.pdf
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày