Cập nhật ngày 03/07/2017,15:03:38

Khoa KCN, Khoa Y_Danh sách SV chưa được công nhận tốt nghiệp T06/2017

Khoa Công nghệ, Khoa Y_Danh sách SV chưa được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng khóa 7, hệ chính qui, ngày xét 23/06/2017.

vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm:   ds-chua-duoc-cong-nhan-tot-nghiep-khoa-kcn-ky-2017.pdf
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày